คู่มือเทรดดิ้งการ์ดเกมส์ : ยูกิโอ้ › X-Saber Pashuul

X-Saber Pashuul
เกม:
ยูกิโอ้
ชุด:
Duel Terminal 1 (DT01-EN)
รหัสคู่มือ:
รหัสโคลเน็ก YGO-DT01-EN076
วันแรกจำหน่าย:
2010
จำนวน:
DT01-EN0
ความหายาก:
DNPR
Monster Type:
Warrior
ATK/DEF:
100/0
Level:
2
Attribute:
Earth
ประเภท:
Monster
หมวดย่อย:
Tuner
ภาษา:
อังกฤษ
ศิลปิน:
Kazuki Takahashi
ซื้อเดี๋ยวนี้:

ปรับปรุงแคทตาล๊อคของเรา