คู่มือธนบัตรพม่า › ธนบัตร

ตอนนี้แสดง

5 Rupees

5 Rupees5 Rupees
ซีรี่ส์:
1937 ND Provisional Issue
รหัสคู่มือ:
Wor:P-1a
จุดที่แตกต่างกัน:
คลิ๊กเพื่อดูข้อแตกต่าง
วันแรกจำหน่าย:
1937
รายการตามส่วนประกอบ:
กระดาษ
มูลค่าหน้าบัตร:
5 รูปี พม่า
คะแนน:
100% ความแม่นยำ: ต่ำมาก
รายละเอียด:
Red overprint "LEGAL TENDER IN BURMA ONLY" in margins, on India #15.
ซื้อเดี๋ยวนี้:

5 Rupees

5 Rupees5 Rupees
ซีรี่ส์:
1937 ND Provisional Issue
รหัสคู่มือ:
Wor:P-1b
จุดที่แตกต่างกัน:
คลิ๊กเพื่อดูข้อแตกต่าง
วันแรกจำหน่าย:
1937
รายการตามส่วนประกอบ:
กระดาษ
มูลค่าหน้าบัตร:
5 รูปี พม่า
คะแนน:
100% ความแม่นยำ: ต่ำมาก
รายละเอียด:
Black overprint on face at center and on back at bottom, on India #15.
ซื้อเดี๋ยวนี้:

10 Rupees

10 Rupees10 Rupees
ซีรี่ส์:
1937 ND Provisional Issue
รหัสคู่มือ:
Wor:P-2a
จุดที่แตกต่างกัน:
คลิ๊กเพื่อดูข้อแตกต่าง
วันแรกจำหน่าย:
1937
รายการตามส่วนประกอบ:
กระดาษ
มูลค่าหน้าบัตร:
10 รูปี พม่า
คะแนน:
100% ความแม่นยำ: ต่ำมาก
รายละเอียด:
Red overprint in margins, on India #16.
ซื้อเดี๋ยวนี้:

10 Rupees

10 Rupees10 Rupees
ซีรี่ส์:
1937 ND Provisional Issue
รหัสคู่มือ:
Wor:P-2b
จุดที่แตกต่างกัน:
คลิ๊กเพื่อดูข้อแตกต่าง
วันแรกจำหน่าย:
1937
รายการตามส่วนประกอบ:
กระดาษ
มูลค่าหน้าบัตร:
10 รูปี พม่า
คะแนน:
98% ความแม่นยำ: ต่ำมาก
รายละเอียด:
Black overprint on face at center and on face and back, on India #16.
ซื้อเดี๋ยวนี้:

1,000 Rupees

1,000 Rupees1,000 Rupees
ซีรี่ส์:
1937 ND Provisional Issue
รหัสคู่มือ:
Wor:P-3 B
วันแรกจำหน่าย:
1937
รายการตามส่วนประกอบ:
กระดาษ
มูลค่าหน้าบัตร:
1,000 รูปี พม่า
คะแนน:
100% ความแม่นยำ: ต่ำมาก
รายละเอียด:
Overprint "Legal Tender in Burma Only" on INDIA P-12.
ซื้อเดี๋ยวนี้:

100 Rupees

100 Rupees100 Rupees
ซีรี่ส์:
1937 ND Provisional Issue
รหัสคู่มือ:
Wor:P-3a.1
จุดที่แตกต่างกัน:
คลิ๊กเพื่อดูข้อแตกต่าง
วันแรกจำหน่าย:
1937
รายการตามส่วนประกอบ:
กระดาษ
มูลค่าหน้าบัตร:
100 รูปี พม่า
คะแนน:
100% ความแม่นยำ: ต่ำมาก
รายละเอียด:
Red overprint "LEGAL TENDER IN BURMA ONLY" in margins.
ซื้อเดี๋ยวนี้:

100 Rupees

100 Rupees100 Rupees
ซีรี่ส์:
1937 ND Provisional Issue
รหัสคู่มือ:
Wor:P-3a.2
จุดที่แตกต่างกัน:
คลิ๊กเพื่อดูข้อแตกต่าง
วันแรกจำหน่าย:
1937
รายการตามส่วนประกอบ:
กระดาษ
มูลค่าหน้าบัตร:
100 รูปี พม่า
คะแนน:
100% ความแม่นยำ: ต่ำมาก
รายละเอียด:
Black overprint "LEGAL TENDER IN BURMA ONLY" on front and back.
ซื้อเดี๋ยวนี้:

5 Rupees

5 Rupees5 Rupees
ซีรี่ส์:
1938-1939 ND Issue
รหัสคู่มือ:
Wor:P-4
วันแรกจำหน่าย:
1938
รายการตามส่วนประกอบ:
กระดาษ
มูลค่าหน้าบัตร:
5 รูปี พม่า
คะแนน:
91% ความแม่นยำ: ต่ำ
ซื้อเดี๋ยวนี้:

10 Rupees

10 Rupees10 Rupees
ซีรี่ส์:
1938-1939 ND Issue
รหัสคู่มือ:
Wor:P-5
วันแรกจำหน่าย:
1938
รายการตามส่วนประกอบ:
กระดาษ
มูลค่าหน้าบัตร:
10 รูปี พม่า
คะแนน:
86% ความแม่นยำ: ต่ำ
ซื้อเดี๋ยวนี้:

100 Rupees

100 Rupees100 Rupees
ซีรี่ส์:
1938-1939 ND Issue
รหัสคู่มือ:
Wor:P-6
วันแรกจำหน่าย:
1939
รายการตามส่วนประกอบ:
กระดาษ
มูลค่าหน้าบัตร:
100 รูปี พม่า
คะแนน:
100% ความแม่นยำ: ต่ำมาก
ซื้อเดี๋ยวนี้: