คู่มือธนบัตร : ธนบัตร › 10 Rupees

10 Rupees
10 Rupees
ชื่อประเทศ:
อินเดีย
ซีรี่ส์:
1996-2002 ND "Gandhi" Issue
รหัสคู่มือ:
เวิร์ดเปเปอร์มันนี่ P-89c.3
จุดที่แตกต่างกัน:
คลิ๊กเพื่อดูข้อแตกต่าง
วันแรกจำหน่าย:
1996
ขนาด:
137 x 63 มิลลิเมตร
รายการตามส่วนประกอบ:
กระดาษ
เครื่องพิมพ์:
ซีเคียวริตี้ ปรินติ้ง แอนด์ มินติ้ง คอร์ปอเรชั่น ออฟ อินเดีย ลิมิเตด (อินเดีย) - เอสพีเอ็มซีไอแอล
มูลค่าหน้าบัตร:
10 ₨ - รูปี อินเดีย
คะแนน:
18% ความแม่นยำ: สูง
รายละเอียด:
Plate letter แอล. ลายมือชื่อ: Bimal Jalan.
ซื้อเดี๋ยวนี้:

ปรับปรุงแคทตาล๊อคของเรา