คู่มือธนบัตร : ธนบัตร › 10 Piso

10 Piso
10 Piso
10 Piso
ชื่อประเทศ:
ฟิลิปปินส์
ซีรี่ส์:
1969 ND "Pilipino" Issue, Bangko Sentral ng Pilipinas
รหัสคู่มือ:
เวิร์ดเปเปอร์มันนี่ P-144b
จุดที่แตกต่างกัน:
คลิ๊กเพื่อดูข้อแตกต่าง
วันแรกจำหน่าย:
1969
ขนาด:
160 x 66 มิลลิเมตร
รายการตามส่วนประกอบ:
กระดาษ
เครื่องพิมพ์:
ไกเซ็ค และ เดอเวรียน (เยอรมัน) จีและดี
มูลค่าหน้าบัตร:
10 ₱ - พิโซ ฟิลิปปิน
คะแนน:
45% ความแม่นยำ: ปานกลาง
รายละเอียด:
ด้านหน้า: Apolinario Mabini. ด้านหลัง: Barasoain church. White margins at left and right and clear watermark area. ลายมือชื่อ 8 (Marcos and Licaros).
ซื้อเดี๋ยวนี้:

ปรับปรุงแคทตาล๊อคของเรา