คู่มือธนบัตร : ธนบัตร ‹ 10 Piso

10 Piso
10 Piso
10 Piso
ชื่อประเทศ:
ฟิลิปปินส์
ซีรี่ส์:
1969 ND "Pilipino" Issue, Bangko Sentral ng Pilipinas
รหัสคู่มือ:
เวิร์ดเปเปอร์มันนี่ P-144b
จุดที่แตกต่างกัน:
คลิ๊กเพื่อดูข้อแตกต่าง
วันแรกจำหน่าย:
1969
ขนาด:
160 x 66 มิลลิเมตร
รายการตามส่วนประกอบ:
กระดาษ
เครื่องพิมพ์:
ไกเซ็ค และ เดอเวรียน (เยอรมัน) จีและดี
มูลค่าหน้าบัตร:
10 ₱ - พิโซ ฟิลิปปิน
คะแนน:
44% ความแม่นยำ: ต่ำ
รายละเอียด:
ด้านหน้า: Apolinario Mabini. ด้านหลัง: Barasoain church. White margins at left and right and clear watermark area. ลายมือชื่อ 8 (Marcos and Licaros).
ซื้อเดี๋ยวนี้:

จัดการได้โดยง่าย คอลเลคชั่นส่วนตัว.

Xใครสามารถเสนอรายการนี้ได้? ใครต้องการายการนี้? หนึ่งเดียวของโคลเน็ก บัญชีรายการสิ่งของนักสะสม จะตอบคำถามเหล่านี้ได้.

ปรับปรุงแคทตาล๊อคของเรา ⇩