Koleksionistë
Menaxhoni thjesht koleksionin tuaj privat -

Katalogu i MonedhaveShqipëria › Monedha

Tani duke treguar

1 Lek (magnetic)

1 Lek (magnetic)1 Lek (magnetic)
Seri:
Monedha të emetuara nga Banka e Shqipërisë
Kodi i Katalogut:
WCC:km75a
Variante:
Kliko per te pare variantet
Temat:
Kafshët (Fauna) | Kurora lulesh | Pelikane | Zogj
Hedhur në qarkullim më:
2008
Data e fundit e hedhjes në qarkullim:
2008
Klasifikimi:
Qarkullim Standart
Stampimet:
Bank of Albania
Përbërja:
Bakër i kromuar - çelik
Buzë:
Plain/smooth
Orientimi:
Medal alignment ↑O↑
Formë:
Circular
Rim:
Raised. Not decorated. Both sides
Pesha:
3 gram
Diametri:
18,1 mm
Vlera:
1 Lek
Detajet e Përbërjes:
~ 90-92% Iron, 7%-9% Copper, 1,2% carbon
Pikët:
38% Saktësi: Shumë i Lartë
Përshkrimi:
Trashësia: 1.64 mm
Përpara: (value in the middle) 1 LEK between a unequal wreat of different leaves
legend: asnjë
Mbrapa: A Bird (Pelikan) in front of 4 lines
legend: (state name between spacers/dots) • REPUBLIKA E SHQIPERISE •
(Republic of Albania, bottom, year) 2008
Rim raised
Blej tani:

1 Lek (magnetic)

1 Lek (magnetic)1 Lek (magnetic)
Seri:
Monedha të emetuara nga Banka e Shqipërisë
Kodi i Katalogut:
WCC:km75b
Variante:
Kliko per te pare variantet
Temat:
Kafshët (Fauna) | Pelikane | Zogj
Hedhur në qarkullim më:
2013
Data e fundit e hedhjes në qarkullim:
2013
Klasifikimi:
Qarkullim Standart
Stampimet:
Bank of Albania
Përbërja:
Bakër i kromuar - çelik
Buzë:
Plain/smooth
Orientimi:
Medal alignment ↑O↑
Formë:
Circular
Rim:
Raised. Not decorated. Both sides
Pesha:
3 gram
Diametri:
18,1 mm
Vlera:
1 Lek
Pikët:
81% Saktësi: Mesatar
Përshkrimi:
1 Leke magnetic like 2008 km75a, same size & weigt. But it has a wider round border, quite different typography and number "1" and flowers are much closer to the edge.
Përpara: (value in the middle) 1 LEK between a unequal wreat of different leaves
legend: asnjë
Mbrapa: A Bird (Pelikan) in front of 4 lines
legend: (state name between spacers/dots) • REPUBLIKA E SHQIPERISE •
(Republic of Albania, bottom, year) 2013
Rim raised
Blej tani:

5 Lekë

5 Lekë5 Lekë
Seri:
Monedha të emetuara nga Banka e Shqipërisë
Kodi i Katalogut:
WCC:km76
Temat:
Bimët (Flora) | Emblema
Hedhur në qarkullim më:
1995
Data e fundit e hedhjes në qarkullim:
2011
Klasifikimi:
Qarkullim Standart
Stampimet:
Bank of Albania
Përbërja:
Hekur i lare me Nikel
Buzë:
Plain/smooth
Orientimi:
Medal alignment ↑O↑
Formë:
Circular
Rim:
Raised. Not decorated. Both sides
Pesha:
3,1 gram
Diametri:
20 mm
Vlera:
5 Lek
Detajet e Përbërjes:
~ 91% Iron, 8% nickel, 1,2% carbon
Pikët:
23% Saktësi: Shumë i Lartë
Përshkrimi:
Trashësia: 1.60 mm
1995 - thicker eagle feathers, thick & narrow date letters
2000 - thinner eagle feathers, thin & wide date letters
2011 - same as 1995 issue but thicker round border
Ana e Përparme : Ka vlerën nominale dhe një mbushje artistike në formë kurore.. Prapa : Tregon shqiponjën e flamurit Shqiptar e vendosur ne qëndër te monedhes. Shrimet janë "Republika e Shqipërisë" (Republic of Albania) dhe vitin e shtypit të monedhës.
Blej tani:

10 Lekë (Non Magnetic)

10 Lekë (Non Magnetic)10 Lekë (Non Magnetic)
Seri:
Monedha të emetuara nga Banka e Shqipërisë
Kodi i Katalogut:
WCC:km77
Variante:
Kliko per te pare variantet
Temat:
Kështjella
Hedhur në qarkullim më:
1996
Data e fundit e hedhjes në qarkullim:
2009
Klasifikimi:
Qarkullim Standart
Stampimet:
Monnaie de Paris, Paris, France
Përbërja:
Aluminium-Bronze
Buzë:
vijezuar/ashper
Orientimi:
Medal alignment ↑O↑
Formë:
Circular
Rim:
Raised. Not decorated. Both sides
Pesha:
3,6 gram
Diametri:
21,25 mm
Vlera:
10 Lek
Detajet e Përbërjes:
81-63% Copper, 9-27% Tin, 10% Aluminium
Pikët:
20% Saktësi: Shumë i Lartë
Përshkrimi:
Trashësia: 1.50 mm
Ana e Përparme: Ka vlerën nominale dhe një mbushje artistike në formë kurore..
Prapa: Kalaja e Beratit e dizenjuar në qëndër; shkrimet janë "Republika e Shqipërisë" (Republic of Albania) dhe vitin e shtypit të monedhës.
Blej tani:

10 Lekë (Magnetic)

10 Lekë (Magnetic)10 Lekë (Magnetic)
Seri:
Monedha të emetuara nga Banka e Shqipërisë
Kodi i Katalogut:
WCC:km77a
Variante:
Kliko per te pare variantet
Temat:
Kështjella
Hedhur në qarkullim më:
2009
Data e fundit e hedhjes në qarkullim:
2013
Klasifikimi:
Qarkullim Standart
Stampimet:
Bank of Albania
Përbërja:
Tunxh i kromuar -çelik
Buzë:
vijezuar/ashper
Orientimi:
Medal alignment ↑O↑
Formë:
Circular
Rim:
Raised. Not decorated. Both sides
Pesha:
3,6 gram
Diametri:
21,1 mm
Vlera:
10 Lek
Detajet e Përbërjes:
~ 90% Iron, 5%-7% Copper, Zinc 3%-1%, 1,2 carbon
Pikët:
39% Saktësi: Shumë i Lartë
Përshkrimi:
Trashësia: 1.50 mm
Ana e Përparme: Ka vlerën nominale dhe një mbushje artistike në formë kurore..
Prapa: Kalaja e Beratit e dizenjuar në qëndër; shkrimet janë "Republika e Shqipërisë" (Republic of Albania) dhe vitin e shtypit të monedhës.
2013 Wider round border.
Blej tani:

20 Lekë (Non Magnetic)

20 Lekë (Non Magnetic)20 Lekë (Non Magnetic)
Seri:
Monedha të emetuara nga Banka e Shqipërisë
Kodi i Katalogut:
WCC:km78
Variante:
Kliko per te pare variantet
Temat:
Anije | Anije me Vela | Kurora lulesh
Hedhur në qarkullim më:
1996
Data e fundit e hedhjes në qarkullim:
2000
Klasifikimi:
Qarkullim Standart
Stampimet:
Monnaie de Paris, Paris, France
Përbërja:
Aluminium-Bronze
Buzë:
vijezuar/ashper
Orientimi:
Medal alignment ↑O↑
Formë:
Circular
Rim:
Raised. Not decorated. Both sides
Pesha:
4,9 gram
Diametri:
22,5 mm
Vlera:
20 Lek
Detajet e Përbërjes:
60%-70% Copper, 40%-30% Zinc
Pikët:
19% Saktësi: Shumë i Lartë
Përshkrimi:
Trashësia: 1.81 mm
Përpara: Nominal value in the middle of the coin and two branches (oak and laurel) artistically carved in the form of a wreath.
Mbrapa: The ancient Liburn ship designed in the center with a dolphin in front; shkrimet janë "REPUBLIKA E SHQIPËRISË" (Republic of Albania) on the top and "A. LIBURNE" and year of issue on the bottom.
Blej tani:

20 Lekë (Magnetic)

20 Lekë (Magnetic)20 Lekë (Magnetic)
Seri:
Monedha të emetuara nga Banka e Shqipërisë
Kodi i Katalogut:
WCC:km78a
Variante:
Kliko per te pare variantet
Temat:
Anije | Anije me Vela | Kurora lulesh
Hedhur në qarkullim më:
2012-06-24
Data e fundit e hedhjes në qarkullim:
2012-06-24
Klasifikimi:
Qarkullim Standart
Stampimet:
Bank of Albania
Përbërja:
Tunxh i kromuar -çelik
Buzë:
vijezuar/ashper
Orientimi:
Medal alignment ↑O↑
Formë:
Circular
Rim:
Raised. Not decorated. Both sides
Pesha:
4,9 gram
Diametri:
22,5 mm
Vlera:
20 Lek
Pikët:
51% Saktësi: Shumë i Lartë
Përshkrimi:
Përpara: Nominal value in the middle of the coin and two branches (oak and laurel) artistically carved in the form of a wreath.
Mbrapa: The ancient Liburn ship designed in the center with a dolphin in front; shkrimet janë "REPUBLIKA E SHQIPËRISË" (Republic of Albania) on the top and "A. LIBURNE" and year of issue on the bottom.
Blej tani:

50 Lekë (King Gentius)

50 Lekë (King Gentius)50 Lekë (King Gentius)
Seri:
Monedha të emetuara nga Banka e Shqipërisë
Kodi i Katalogut:
WCC:km79
Hedhur në qarkullim më:
1996
Data e fundit e hedhjes në qarkullim:
2000
Klasifikimi:
Qarkullim Standart
Stampimet:
Monnaie de Paris, Paris, France
Përbërja:
Bakër-nikel
Buzë:
vijezuar/ashper
Orientimi:
Medal alignment ↑O↑
Formë:
Circular
Rim:
Raised. Not decorated. Both sides
Pesha:
5,5 gram
Diametri:
24,5 mm
Vlera:
50 Lek
Detajet e Përbërjes:
Bakër-nikel
Pikët:
23% Saktësi: Shumë i Lartë
Përshkrimi:
Trashësia: 1.50 mm
Përpara: Nominal value in the middle of the coin and branches artistically carved in the form of a wreath.
Mbrapa: The equestrian statue of Gentius, Illyrian King (181-168 BC), depicted in the center. Shrimet janë "GENTI MBRETI ILIR" (Gentius, Illyrian King) at the bottom and "REPUBLIKA E SHQIPËRISË" (Republic of Albania) at the top. The year of issue is pictured on the lower left.
Blej tani:

100 Lekë (Illyrian Queen Teuta)

100 Lekë (Illyrian Queen Teuta)100 Lekë (Illyrian Queen Teuta)
Seri:
Monedha të emetuara nga Banka e Shqipërisë
Kodi i Katalogut:
WCC:km80
Hedhur në qarkullim më:
2000-09-01
Data e fundit e hedhjes në qarkullim:
2000-09-01
Klasifikimi:
Qarkullim Standart
Stampimet:
Monnaie de Paris, Paris, France
Përbërja:
Bimetalike
Buzë:
vijezuar/ashper
Orientimi:
Medal alignment ↑O↑
Formë:
Circular
Rim:
Raised. Not decorated. Both sides
Pesha:
6,7 gram
Diametri:
24,75 mm
Vlera:
100 Lek
Known mintage:
3.000.000
Detajet e Përbërjes:
outer part: copper-nickel alloy; inner part: copper-aluminum-nickel alloy
Pikët:
35% Saktësi: Shumë i Lartë
Përshkrimi:
Trashësia: 1.90 mm
Përpara: Nominal value in the middle of the coin and branches artistically carved in the form of a wreath.
Mbrapa: Portrait of the Illyrian Queen Teuta (230 -228 BC) standing, facing right and holding a spear left and shield right, the inscriptions "TEUTA MERETERESEA ILIRE (TEUTA, Illyrian Queen) më poshtë, " REPUBLIKA E SHQIPËRISË" me siper (Republic of Albania) she viti i shtypit te monedhës, 2000.
Blej tani:

50 Lekë (Michelangelo's "David")

50 Lekë (Michelangelo's "David")50 Lekë (Michelangelo's "David")
Seri:
Monedha të emetuara nga Banka e Shqipërisë
Kodi i Katalogut:
WCC:km81
Hedhur në qarkullim më:
2001
Data e fundit e hedhjes në qarkullim:
2001
Klasifikimi:
Përkujtimore në Qarkullim
Përbërja:
Bakër-nikel
Buzë:
Plain/smooth
Orientimi:
Coin alignment ↑O↓
Formë:
Circular
Rim:
Raised. Not decorated. Both sides
Pesha:
7,5 gram
Diametri:
28 mm
Vlera:
50 Lek
Known mintage:
3.000
Pikët:
97% Saktësi: I lartë
Blej tani: