תמונת פרופיל אספן : : George Pecherle [gpecherle]

אספנים שסומנו כחברים על ידי האספן

אספנים שסימנו את האספן כחבר

מדינה:
רומניה
שפת המקור של האספן:
English - אנגלית
תאריך הצטרפות:
2011-12-12
תאריך הפעולה האחרונה באתר:
2011-12-13
תאריך עדכון מלאי אחרון:
2011-12-13

פרופיל אספןGeorge Pecherle [gpecherle]

האספן נחשב ללא פעיל ולכן לא יופיע במרבית רשימות האספנים. ראה: אוסף אישי