Xנהל בקלות את האוסף האישי. אספנים יכולים ליצור את רשימת הבקשות וההחלפות שלהם באמצעות הקטלוג ולתאם בקלות החלפות עם אספנים שאינם יכולים לפגוש. קולנקט מספק קטלוג פריטי אספנות נרחב. הקטלוג הוא וויקי הנוצר על-ידי אספנים העוזרים בקולנקט. אתה יכול לעזור.

קטלוג מטבעות - 49,633 מטבעות

מדינות

הרכבים

מִטבעות

הפצות

אוריינטציות

צורות

שוליים

שנים

ערך נקוב

סוגי מטבע

נושאים

הוספו לאחרונה

אספני מטבעות

הכי מתאימים[?]

החברים שלי

רשימת המעקב שלי

צפו בפרופיל שלי

 

אספנים פעילים - מיון: דירוגים | כוכבים | אוסף אישי | החלפה | בקשה | שם

מחוברים כעת

מדינות

הצטרפו לאחרונה

דירוגים שליליים

פורום אזהרות ודירוגי אספנים

פעולות כלל האספנים

אספנות מטבעות - הרשימות שלי

האוסף שלי

רשימת ההחלפות שלי

רשימת הבקשות שלי

היומן שלי

עוזרים באתר

עוזרים באתר: ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ |

עורכים

מתורגמנים

תורמים לאתר